İDE3015 – Dilbilim – I Ders Notları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi (V. Yarıyıl)
İDE3015 – Dilbilim – I Dersi Ders İşleyiş ve Notları

Dersin Adı: Dilbilim – I
Dersin Sorumlusu: Öğr. Gör. Hüseyin ERDİN
Dersin Kredi (T-P-K): 303
Dersin AKTS’si: 5

Verildiği Yıl: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı
Verildiği Sınıf: 3. Sınıf
Verildiği Dönem: Güz Dönemi
Verildiği Yarıyıl: 5. Yarıyıl

Ders İşleyişi

1. Hafta – 14. Hafta Ders İşleyişi:

  • Ders kitabının tamamı işlendi (sayfa 1-228).

İşlenen Konular

  1. Language and Linguistics
  2. Phonetics
  3. Phonology
  4. Morphology
  5. Syntax
  6. Semantics

Ders Notları / Dosyaları

  • Çevrimiçi ders notu bulunmamaktadır.