İDE3021 – İngiliz Romanı – I Ders Notları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi (V. Yarıyıl)
İDE3021 – İngiliz Romanı – I Dersi Ders İşleyiş ve Notları

Dersin Adı: İngiliz Romanı – I
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mevlüde ZENGİN
Dersin Kredi (T-P-K): 303
Dersin AKTS’si: 5

Verildiği Yıl: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı
Verildiği Sınıf: 3. Sınıf
Verildiği Dönem: Güz Dönemi
Verildiği Yarıyıl: 5. Yarıyıl

Ders İşleyişi

1. Hafta – 14. Hafta Ders İşleyişi:

  • İngiliz romanının doğuşu ve gelişimi ayrıntılı olarak anlatıldı.
  • 18. yüzyıl romanı hakkında bilgiler verildi.
  • Dönemin felsefesi ve akımları hakkında bilgiler verildi.
  • Yanda belirtilen ders notu işlendi.
  • Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe romanı realist ve bireycilik ögeleri göz önünde bulundurularak okundu ve incelendi.

İşlenen Romanlar

  1.  Robinson Crusoe (Daniel Defoe)