Sevgi ve Doğa Üzerine Düşünceler

Sevgi, somut olarak algılayamadığımız bir duygudur artık. Muhataplarını yanlış seçtiğimiz için gitgide manasını kaybeden, metaya dönüşen bir olgu… Modern dünyanın, özellikle her şeyi sorgulamasıyla övünen “y kuşağının”, yani bizlerin en çok mahvettiği bir değer… Tüm bu olumsuz gidişata rağmen doğanın kusursuz çalışan çarkı ibreyi bahara getirdi. Hani toprağın uyanıp yeşerdiği, kuşların cilveleştiği, kedilerin ekstra mesai yaptığı zamana… Doğanın bir çağı olmadığı için mağara adamına yaptığı etkiyi aynen modern çağın insanı “y kuşağına” da yapıyor. Yakında hepimizin içinde kelebekler uçuşmaya başlayacak. Sevgiye, sevmeye en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda sevmek, sevme fiilini bir züğürt tesellisi olmaktan çıkarıp gerçek manasına ulaştıralım. Temennim baharın neşesi bizlerde de vücut bulmuş olsun.