Bölüm Hakkında

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1990 yılında Doç. Dr. Lerzan Gültekin tarafından kurulmuştur. 1991 yılından itibaren lisans eğitimi vermektedir. 1993 yılında öğrencinin bilgi ve başarı düzeyini yükseltmek amacıyla hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir.

Hazırlık sınıfına her yıl en az 40 öğrenci kabul edilir. Program yabancı dil bilgisi çok az veya yetersiz olan bir öğrencinin rahatlıkla izleyebileceği şekilde düzenlenmiş olup öğrencilerin lisans eğitimlerini rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli zemini hazırlamaktadır. Hazırlık muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerin doğrudan birinci sınıftan başlama hakkı vardır.

Hazırlık sınıfı boyunca en temel ayrıntı ve öğelerden başlanarak, haftada yaklaşık 25 saat dilbilgisi, konuşma, yazma, okuma ağırlıklı dersler verilmektedir. Öğrenciler yılsonu sınavında iki yarıyıl boyunca işlenen konulardan sınava alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa geçer. Başarısızlık durumunda öğrenci hazırlık sınıfını tekrarlar.

Bölümümüz lisans programından da anlaşılacağı gibi, birinci sınıftan itibaren basitten zora doğru giden dil becerileri, edebiyat ve dilbilim alanlarında yoğunlaşan bir içerik söz konusudur. Ayrıca, bölüm öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren Almanca ya da Fransızca dersleri verilerek İngilizcenin yanı sıra başka bir yabancı dil öğrenme şansı tanınmaktadır.

Bölümümüzde bulunan beş adet bilgisayar ve projektörlerle donatılmış görsel nitelikli derslikler ve bir dil laboratuarı sayesinde çağdaş dil öğretim yöntemleri kullanılabilmektedir. Ayrıca bölümümüzde bulunan hem yazılı hem de görsel işitsel kaynaklarla öğrencilere araştırma yapma ve bilgiye kendi başlarına erişim olanağı sunulmaktadır.

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Hüseyin Erdin
Başkan Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Sedat Bay
Dekan Yardımcısı
Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Nesrin Kasapoğlu
Başkan Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Kağan Kaya
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Zengin
Yrd. Doç. Dr. Faruk Türker

Araş. Gör. Belkıs Zeynep Işık
Araş. Gör. Elif Demir
Araş. Gör. Kadriye Çiğdem Yılmaz
Araş. Gör. Ayşe Çırçır