Dil Sınavları

Sınavlar artık hayatımızın bir parçası olmuş durumdadır. Okul kaydından iş başvurusuna kadar sınavlarla ölçülüyoruz.

Dil sınavları da bunlardan bir tanesidir. Hazırlık sınıfı muafiyeti, lisansüstü öğrenim, akademik kadro başvuruları, yabancı dil tazminatları ve birçok nedenden dolayı insanlar bu sınavlara girmektedir.

Bu sınavlar şunlardır:

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

ÖSYM’nin sitesinde YDS’nin tanımı şöyle yapılmaktadır: “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.”

YDS YÖKDİL’e göre biraz daha zordur.

Ayrıntılı bilgi için: osym.gov.tr

YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

YÖK’ün sınav sitesinde YÖKDİL’in tanımı şöyle yapılmaktadır: “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.”

YÖKDİL YDS’ye göre biraz daha kolaydır.

Ayrıntılı bilgi için: yokdil.yok.gov.tr

TOEFL iBT

ETS’nin sitesinde TOEFL iBT’nin tanımı şöyle yapılmaktadır: “TOEFL iBT sınavı, İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğinizi ölçer. Ve dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinizi akademik görevleri yerine getirirken ne kadar iyi bir şekilde birleştirdiğinizi değerlendirir.”

TOEFL iBT YÖKDİL ve YDS’nin aksine 4 aşamalı bir sınavdır (okuma, dinleme, konuşma, yazma) ve diğer sınavlardan daha pahalıdır. Her bir beceri için ayrı ayrı puan alınmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: ets.org.tr

IELTS

British Council’ın sitesinde IELTS’in tanımı şöyle yapılmaktadır: “IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı) dünyanın en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır. Her yıl 2 milyondan fazla kişi, IELTS sınavına girmektedir.

IELTS sayesinde, yurtdışında yaşamın, eğitimin ve çalışmanın kapılarını açacaksınız. Dünya çapında IELTS, aralarında devlet kurumları, akademik kurumlar ve istihdam kurumlarının da yer aldığı da 10,000’den fazla kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmektedir. Sadece 2016 yılında tüm dünyada 2.9 milyondan fazla kez IELTS sınavına girilmiştir.

IELTS, göçmenlik için İngilizce yeterliliğini şart koşan ülkelerce kabul edilen tek İngilizce dil sınavıdır.”

IELTS TOEFL gibi 4 aşamalı bir sınavdır (okuma, dinleme, konuşma, yazma) ve diğer sınavlardan daha pahalıdır. Her bir beceri için ayrı ayrı puan alınmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: britishcouncil.org.tr

Tavsiyemiz YÖKDİL’dir. TOEFL ve IELTS her ne kadar dünyanın neredeyse her yerinde geçerli olsa da sınav ücretinin yüksek olması ve çalışma prensipleri Türk eğitim sistemiyle örtüşmemesinden dolayı öğrenciler tarafından pek tercih edilmemektedir. YDS’ye girip düşük puan alanlar YÖKDİL’de daha yüksek puan aldığına göre YÖKDİL’in YDS’ye göre çok daha kolay olduğu belirtilmektedir.